• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Gje din gåve til Robautviklingsfond
Hjem Prosjekt Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

E-mail
There are no translations available.

Vaksenopplæring 2016,

Til nå har utviklingsfondet hatt 20 kurs for vaksne. Vaksenopplæringa går godt. Kursa er i helgene og går over to månadar. Det er gjennomsnittleg ca. 40 stykk som deltek. Det er stor interesse for kursa. Dei lærer mykje om mange tema ; familieplanlegging, hygiene, ernæring, at det er viktig å senda ungane på skulen, at det er lurt å ha do i hagen, at ungane ikkje må omskjerast, grønsakdyrking… o.s.v. Kursdeltakarane får frø  av ulike grønsaker som dei sår i hagane sine. Det er populært og inspirerande.

Les meir i innleget frå 2010

Tusen takk for 50års gåvae

Pengane skal brukast til å betra kvardagen for damene – som igjen vil betra kvardagen for familiane. Trykk på bileta og les meir.

Farleg eldplass for matlaging i et vanleg hus.

"Komfyr-prosjektet"

Då Margareth fylte 50 år i 2012, ynskte ho pengar som kunne brukast til å gjera kvardagen og livet lettare for damene i Etiopia....Les meir her

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 18:40  
Kontakt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it