• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Gje din gåve til Robautviklingsfond
Hjem Prosjekt Utdanning

Utdanning av ungdommane

E-post

13.12.2017

Frå 2005 fam til sluten av skuleåret 2017/2018 41 ungdomar  (25 gutar og 16 jenter skal har gjennomført studiene sine.

Tusen takk til alle som har bedratt direkte eller indirekte slik at alle desse ungdomane og fleire andre har gjennomført studinene sine og har fått mulegheit å hjelpa seg sjølv og tener samfunnet..


Skuleår 2017 / 2018

I dette skuleåret har me 32 stk. (16 guter og 16 jenter)

22 ungdomar (13 gutar og 9 jenter) går på universitetet og collage i forskjellege plasser i landet

4 ungdommar har gjennomført sin studie.

Skuleår 2016 / 2017,

Me har i dette skuleåret 34 stk. (17  guter og 17 jenter) 20 av 34 ungdomar (14 gutar og 6 jenter) går på universitetet og collage i forskjellege plasser i landet. Ei jente har gjennomført sin studie med bachlor degree.

Skuleår 2015 / 2016,

34 ungdomar får hjelp til skulegangen heilt frå barneskule til universitetsnivå. 17 jenter og 17 gutar.
3 ungdomar i IT diplom og to gutar i BA økonomi og Master grad i Business Administrasjon) har avslutta studia sine i år. Alle studentane som tok nasjonal eksamen i 12. klasse, har kome inn på universitetet. Blant dei er det både ein som er blind og ein som er døv. Nå har me 18 stykk (12 gutar og 6 jenter) på universitet og college. Heilt fantastisk!

Skuleår 2014 / 2015,

37 ungdomar får hjelp til skulegangen. (18 jenter og 19 gutar) - frå barneskule til universitetsnivå. 14 ungdomar (5 jenter og 9 gutar) har avslutta studiane sine. 6 av ungdomane  (5 gutar og ei jenta) med bachelor degree . 2 var ferdige i 2012, 7 stk. i 2013 og 5 stk. i 2014. Tre  jenter og ein gut har fått seg jobb i forhold til utdanninga. Det er gildt. Dei andre arbeider med ulike ting mens dei prøver å få arbeid relatert til utdanninga si. Me er stolt av dei!


Tradisjonelt er det ikkje vanleg å gå på skule. Spesielt jentene får lite skulegang - dei skal jo snart gifta seg !?!. Ofte vert ungane gifta vekk i 12 - 13 år årsalderen – ofte mot deira vilje. Her er jentene trygge – og kan ikkje verta kidnappa i ekteskapsaugemed.

Det kostar ca. 5000 kr for ein elev i året –

då er skulepengane betalte og litt pengar til det aller nødvendigaste.

 

Betalingsmåte: Nokre betaler månadleg nokre hundrelappar

og andre betaler ei gong i året!

Heilt opp til kvar enkelt!

 

Kontonr. er 3290  2144 896

Brukte laptoppar er gull verdt for ungdomane i Etiopia!

Sist oppdatert lørdag 24. oktober 2020 08:51